Waar kunnen wij u mee helpen?

Start dropdown content

Herhaal medicatie

U kunt uw herhaalmedicatie online bestellen op MijnGezondheid.net

Bestel uw herhaalmedicatie snel en gemakkelijk online via het patiënten portaal MijnGezondheid.net.

 

 

 

Naar MijnGezondheid.net

Ik wil meer informatie

Ik wil me aanmelden

U kunt herhaalmedicatie ook bestellen via de receptenlijn

Bel (0523) 612363 toets 2

 

 

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
sluiten

Afspraak maken

Het is momenteel niet mogelijk om online een afspraak te maken. Voor het maken van een afspraak kunt u de praktijk bellen. In verband met het coronavirus vragen wij u om niet onaangekondigd naar de praktijk te komen.

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
sluiten

Stel een vraag

U kunt uw vraag stellen op MijnGezondheid.net

E-consult
Met een e-consult kunt u minder dringende vragen voorleggen aan uw huisarts, praktijkondersteuner of assistente. Stel uw vraag direct via het patiënten portaal MijnGezondheid.net.

 

 

 

Naar MijnGezondheid.net

Ik wil meer informatie

Ik wil me aanmelden

Bespreekt u uw medische klachten liever direct met een van onze medewerkers?

(0523) 612363 toets 3

Elke werkdag open van 08:00 tot 17:00 uur.

 

 

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
sluiten

In- of uitschrijven

Inschrijven in onze praktijk:

Wanneer u zich als patiënt wilt laten inschrijven bij onze praktijk dan kan dat via het  inschrijfformulier.  U bent van harte welkom.  Het ingevulde inschrijfformulier kunt u digitaal inleveren of u kunt het afgeven bij de balie van de huisartsenpraktijk. Indien nodig nemen wij vervolgens contact met u op voor een intake gesprek. 

Let hierbij op het volgende:

 • Wanneer u reeds een huisarts heeft in Dedemsvaart, verzoeken wij u eerst telefonisch contact op te nemen of langs de balie te komen.
 • Laat u zich uitschrijven bij uw vorige huisarts en vraag of deze uw gegevens naar ons op wil sturen.
 • Vergeet u niet uw zorgverzekeraar te informeren.
 • Graag zien wij uw legitimatie (Paspoort, ID bewijs of rijbewijs) ter identificatie.
 • Voor patiënten die woonachtig zijn in de randgebieden van Balkbrug en / of Dedemsvaart is inschrijven in onze praktijk mogelijk wanneer de afstand van de huisartsenpraktijk tot het woonadres van de patiënt binnen 15 minuten met de auto te rijden is en er geen huisarts in de woonplaats van patiënt of dichterbij het woonadres van patiënt gevestigd is.

Uitschrijven uit de praktijk: 

Indien u buiten uw huidige woonplaats gaat verhuizen dan is het verstandig om een huisarts te zoeken in uw nieuwe woonplaats.

Vul hierbij het machtigingsformulier  in, wij zorgen dan dat uw medische gegevens bij uw nieuwe huisarts terecht komen.

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Tip of klacht melden

U heeft een klacht, en dan?

 

Het bieden van excellente kwaliteit van zorg vinden wij van groot belang. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de zorgverlening of over algemene praktijkzaken.

 

Natuurlijk hopen wij dat u, wanneer u een klacht heeft over onze huisartsenpraktijk, dit persoonlijk met ons wilt bespreken. Komt u er echter niet uit in een gesprek met uw zorgverlener, dan kunt u (schriftelijk) een klacht indienen. Dit kan middels het klachtenformulier dat u vindt op de website van de huisartsenpraktijk. Dit is een intern klachtenformulier van de Stichting huisartsengroep Avereest, waarvan uw huisartsenpraktijk onderdeel uitmaakt. Ook kunt u natuurlijk via de e-mail, per post of telefonisch een klacht indienen, zonder dat u gebruik maakt van het betreffende formulier. De teamleidster van de huisartsenpraktijk neemt uw klacht in behandeling. Zij zal deze bespreken met de hiervoor verantwoordelijke huisarts. Zij beslissen samen wat eventuele vervolgstappen dienen te zijn. Aan u wordt aangegeven op welke termijn u een inhoudelijke reactie kunt verwachten op de door u ingediende klacht. Deze termijn is niet langer dan 3 weken. De teamleidster of de huisarts zullen zorgdragen voor de reactie aan u.

 

Uw huisartsenpraktijk is aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). Op de website van de huisartsenpraktijk vindt u uitgebreide informatie over de inhoud van de klachtenregeling die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is opgesteld.

 • Uw gegevens

  Degene die de klacht indient.
 • Gegevens van de patiënt

  Dit kan ook de vertegenwoordiger of nabestaande van de patiënt zijn.
 • Bijvoorbeeld ouder, echtgenote
 • Aard van de klacht

 • :
 • Meerdere keuzes mogelijk


  Bij het versturen van dit formulier geef ik toestemming dat deze gegevens mogen worden gebruikt ten behoeve van de verwerking van de tip of klacht
  Uw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden en niet worden verstrekt aan derden. Uw gegevens kunnen te allen tijde weer worden verwijderd.
  Voor volledige informatie over het verwerken van uw gegevens zie onze privacystatement


Welkom bij huisartsenpraktijk De Latyrus

Vanwege de Corona uitbraak is het momenteel niet mogelijk de praktijk te bezoeken zonder afspraak. Afspraken kunnen alleen worden gemaakt voor medisch dringende zaken.

Wij verzoeken u de praktijk niet te bellen als u binnenkort een afspraak heeft die niet door kan gaan. U wordt door ons gebeld.

Voor Diabetes, COPD, hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol of langer bestaande klachten kunt u op een later moment weer een afspraak maken. Op het moment van schrijven is nog niet te overzien wanneer dat zal zijn. Houd daarvoor de website of facebook in de gaten.

Heeft u algemene vragen over het coronavirus? Neem dan contact op met het publieksnummer van het RIVM 0800 1351.

Maakt u zich zorgen over uw gezondheid of die van uw huisgenoten? Kijk eerst op Thuisarts.nl, daar staat wat u moet doen.

 

Bent u ziek en mogelijk besmet met het coronavirus? Kom NIET naar de praktijk, maar neem telefonisch contact met ons op. Zo voorkomen we verdere verspreiding van het virus.

 

Coronavirus

Blijf thuis bij 1 of meer van deze klachten: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, koorts (boven 38 graden).

 • Laat u zo snel mogelijk testen op corona. Bel 0800-1202

Bel wel direct de huisarts of huisartsenpost als 1 of meer van deze punten voor u klopt:

 • u wordt in een paar dagen steeds zieker
 • u ademt steeds moeilijker (bijvoorbeeld bij het lopen)
 • u raakt steeds meer in de war
 • u heeft meer dan 3 dagen koorts
 • u bent ouder dan 70, u heeft een chronische ziekte of minder weerstand EN u krijgt koorts

Ga NIET naar de huisarts toe. Voor kinderen zijn de adviezen hetzelfde als voor volwassenen.

Probeer te voorkomen dat u het coronavirus krijgt of aan anderen geeft:

 • Was uw handen vaak met zeep.
 • Nies en hoest in uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Geef anderen geen hand.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.

Zie voor meer informatie de website van het RIVM of kijk op thuisarts.nl. Bij vragen: bel 0800-1351.

Openingstijden

Meer informatie

 • Wij werken met een vast team van doktersassistentes. Daarnaast zijn er verschillende invalkrachten werkzaam. Bij hen kunt u terecht voor het maken van een afspraak of voor medisch advies. Ook worden er regelmatig assistentes opgeleid in onze praktijk.

  De assistentes zorgen voor een zo goed mogelijk contact tussen u en uw huisarts. Daarom hebben zij soms aanvullende informatie van u nodig. Alle informatie die u geeft blijft strikt vertrouwelijk, want voor alle medewerkers geldt het beroepsgeheim.

  Voor de volgende dingen kunt u bij de assistentes terecht:

  • telefonisch advies bij veel voorkomende medische klachten
  • diabetescontrole
  • bloeddrukcontrole
  • het maken van een uitstrijkje voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
  • aanstippen van wratten
  • gehoortest
  • urine onderzoek
  • oren uitspuiten
  • wondverzorging
  • hechtingen verwijderen
  • bloedonderzoek (glucose en HB)
  • injecties
  • reizigersvaccinatie
  • begeleiding voor stoppen met roken.
 • Gerrie en Miranda volgen op dit moment de opleiding voor Spreekuur Ondersteuner Huisarts (SOH)

  Wat houdt dit in? Een doktersassistente die voor deze functie is opgeleid, kan de huisarts ondersteunen in het dagelijkse spreekuur. De SOH kan patiënten die met spoed zorg nodig hebben de aandacht geven die op dat moment nodig is. Het gaat hierbij om situaties die niet levensbedreigend zijn, maar waarbij wel spoed geboden is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan allergische reacties of brandwonden, aan klein letsel en andere veelvoorkomende klachten. De SOH kan patiënten met deze klachten zien, zij kan deze klachten afhandelen en als het nodig is kan zij de patiënt doorverwijzen. Dit geeft de huisarts meer rust in de dagelijkse spreekuren, omdat de huisarts in deze situaties de patiënt met een gerust hart kan toevertrouwen aan de zorg van deze speciaal opgeleide doktersassistente. Hierdoor heeft de huisarts meer tijd voor de complexere zorgsituaties. Natuurlijk zal de SOH altijd de hulp en het advies van de huisarts inroepen als dat nodig is.

  Het kan dus voorkomen dat u op het spreekuur van Gerrie of Miranda wordt ingepland. Daarbij is het zo dat de huisarts soms het hele consult meekijkt. Dit is bedoeld om het consult goed te kunnen beoordelen omdat Gerrie en Miranda momenteel nog in opleiding zijn. Wanneer zij de opleiding hebben afgerond, kunnen Gerrie en Miranda dit spreekuur zelfstandig uitvoeren.

   

   

 • Marleen is werkzaam als Physician Assistant. Zij is opgeleid om bepaalde medische taken van de huisartsen over te nemen.

  Voor de volgende klachten kunt u bij haar een afspraak maken:

  • luchtwegklachten
  • keel-, neus- en oorklachten
  • klachten van de huid
  • klachten van het bewegingsapparaat
  • bepaalde kleine chirurgische ingrepen.
 • Sinds 2011 is er binnen de HAGRO Avereest een spreekuur voor urologische en gynaecologische klachten. Dit spreekuur wordt door praktijkondersteuner Jenneke Meier verzorgd. Huisarts Huibertien Oosterlee heeft hierbij de supervisie.

  Voor welke klachten is dit spreekuur bedoeld?

  • urine incontinentie
  • terugkerende urineweginfecties
  • verzakkingsklachten en pessaria
  • vaginale klachten
  • overgangsklachten
  • anticonceptieadvies
  • spiraaltjes plaatsen en/of verwijderen
  • advies/vragen over SOA

  Misschien heeft u het idee dat er aan uw klachten of ongemakken niets te doen is. Misschien denkt u dat dergelijke klachten niet ‘erg’ genoeg zijn om mee naar de huisarts te gaan. Of misschien voelt u gêne om met een bepaalde klacht naar uw huisarts te gaan. Dan is het uro-/gynaecologish spreekuur misschien iets voor u.

  U maakt een afspraak met praktijkondersteuner Jenneke Meier. Als het nodig i,s bespreekt zij uw klacht met uw huisarts. U wordt dan op een later tijdstip teruggebeld met het advies. Soms zal Jenneke tijdens het consult aan een (vrouwelijke) huisarts vragen om even mee te kijken.

  Vaak is er een oplossing
  Voor veel ongemakken of klachten is er wel degelijk een oplossing of behandeling mogelijk.
  Zo nodig wordt u doorverwezen naar een, op een bepaald gebied, gespecialiseerde zorgverlener.

  Deskundigheid
  Huibertien Oosterlee heeft in 2010 haar Kaderopleiding Urogynaecologie afgerond aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Dit is een 2-jarige opleiding voor huisartsen om meer kennis en vaardigheden op het gebied van urologie en gynaecologie te verkrijgen. Er zijn in Nederland ongeveer 30 huisartsen als kaderhuisarts Urogynaecologie geregistreerd.

  Jenneke Meier heeft zich na haar opleiding tot praktijkondersteuner gespecialiseerd in
  Uro-/gynaecologische klachten. In 2011 heeft zij de opleiding “de inzet van de praktijkondersteuner bij urine-incontinentie” gevolgd. Ze volgt nu na- en bijscholingen op het gebied van urologie en gynaecologie.

  Via deze website kunt u een afspraak maken op het spreekuur van Jenneke.
  Klik daarvoor op afspraak maken boven aan deze pagina.

 • Er zijn binnen de praktijk verschillende praktijkondersteuners werkzaam. Zij nemen een deel van de huisartsentaken over.

  De praktijkondersteuner voor somatische zorg richt zich vooral op mensen met chronische gezondheidsproblemen:

  • suikerziekte (Diabetes Mellitus)
  • astma-COPD
  • hart- en vaatziekten
  • het begeleiden van stoppen met roken
  • specifieke problemen bij ouderen.
 • Binnen de huisartsengroep Avereest werken meerdere praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ).

  De POH-GGZ worden net als de huisarts vanuit uw zorgverzekering betaald en zijn gebonden aan de regels van de privacy. Na elk gesprek wordt een rapportage voor de huisarts geschreven, hetgeen in uw dossier bij de huisarts komt.

  Voordat u bij de POH-GGZ komt, bent u al bij de huisarts geweest. Deze sluit eerst een lichamelijke oorzaak uit. Blijven uw klachten bestaan dan kan er ook een psychische oorzaak zijn. In overleg met uw huisarts kunt u dan een afspraak bij de praktijkondersteuner GGZ laten inplannen. Dit kan bijvoorbeeld bij de volgende klachten:

  • spanningsklachten en problemen met betrekking tot het werk
  • slaapproblemen
  • depressie, angst en paniekklachten
  • psychotische klachten
  • verslavingsproblemen
  • relatieproblemen en problemen met opvoeding kinderen
  • leerproblemen
  • rouw en traumatische gebeurtenissen
  • problemen bij het ouder worden
  • medicatiebegeleiding.

  In het eerste gesprek zullen zij uw klachten inventariseren, vaststellen wat er mogelijk aan de hand is en overleggen wat u er het beste aan kunt doen. Zij kunnen u begeleiding, coaching en ondersteuning bieden met klachten vermindering als doel, zodat u moeilijke omstandigheden in uw leven makkelijker kunt aangaan. In overleg met u kunnen we u zo nodig doorverwijzen naar een specialistische behandeling zoals een psycholoog, psychosociaal therapeut of algemeen maatschappelijk werk.

 • U kunt bij verschillende medewerkers een afspraak maken via onze website.
  Bij voorkeur doet u dit nadat u bent ingelogd voor Mijngezondheid.net of via de MedGemak app.
  Wij verzoeken u onderstaande informatie over deze afspraken door te lezen en hiermee rekening te houden bij het maken van een afspraak.

  Huisarts en huisarts in opleiding

  • Wij verzoeken u een afspraak te maken bij uw eigen huisarts of met een arts die spreekuur voor haar patiënten doet.
  • De huisarts in opleiding werkt samen met dr. Oosterlee en dr. Zandstra. Als één van hen uw huisarts is, kunt u een afspraak maken bij de huisarts in opleiding.
  • Als dr. Oosterlee, Zandstra of Koelink uw huisarts is, mag u ook een afspraak maken bij dr. Koster.
  • Als u voor een klacht een vervolg afspraak wil is het handig dit bij dezelfde arts te plannen waar u eerder voor deze klacht bent geweest.
  • Wilt u een dubbele afspraak maken of een afspraak voor een chirurgische ingreep verzoeken wij u om telefonisch contact op te nemen.

  Physician assistant
  Voor de volgende klachten kunt u terecht bij Marleen, physician assistant:

  – keel-, neus- en oorklachten
  – klachten van de luchtwegen
  – huidproblemen of huidplekken
  – klachten van het bewegingsapparaat.

  Praktijkondersteuner Uro-gynaecologie
  Voor de volgende klachten kunt u een afspraak maken bij Jenneke, praktijk ondersteuner Uro gynaecologie:

  – incontinentie
  – anticonceptie
  – uitstrijkje BVO
  – menstruatieklachten
  – overgangsklachten

  Assistente

  Voor de volgende verrichtingen kunt u bij de assistente een afspraak maken:

  – het controleren van uw bloeddruk
  – oren uitspuiten
  – wratten aanstippen
  – hechtingen verwijderen
  – een  injectie

  Wilt u meer weten over mijngezondheid.net klik dan hier

  Als u vragen heeft over het maken van een afspraak via deze website of mijngezondheid.net vragen wij u contact op te nemen met de praktijk.

 • Er wordt tegenwoordig veel gereisd. Wanneer u reist naar een land waar de hygiënische omstandigheden anders zijn dan hier in Nederland, bestaat het risico dat u een infectieziekte oploopt. Bovendien zijn er in andere landen soms ziektes die in Nederland niet (meer) voorkomen. Het kan raadzaam zijn om u voor dergelijke ziektes te laten vaccineren.

  Afhankelijk van de reis die u gaat maken, de landen die u bezoekt en uw algehele gezondheidstoestand wordt er een persoonlijk advies gegeven. Dit advies kan telefonisch worden gegeven maar het kan ook zijn dat u op het spreekuur van dokter Oosterlee wordt uitgenodigd.
  Het advies kan bestaan uit voorlichting over bijvoorbeeld eten en drinken, vaccinaties, geneesmiddelen, hygiëne of specifieke gezondheidsrisico`s per land.

  • Kosten voor reizigersvaccinatie worden geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit een aanvullende zorgverzekering. De nota`s kunnen achteraf ingediend worden bij de zorgverzekeraar. Het is raadzaam om vooraf uit te zoeken of de kosten voor u geheel of gedeeltelijk vergoed worden zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan.
  • De kosten voor reisadvisering bedragen circa € 57, -. Dit is het tarief voor het advies (telefonisch consult of consult bij de huisarts), het toedienen van de vaccinaties en het vervolgconsult voor een eventuele herhalingsvaccinatie. De kosten voor de te geven vaccins dienen betaald te worden bij de apotheek.
  • Gaat u een rondreis maken? Vraag de assistente van de Latyrus praktijk om een landenkaart van het te bezoeken gebied. Hierop kunt u aangeven waar u precies verblijft en hoe lang u daar precies verblijft.
  • Zodra wij het ingevulde formulier ontvangen en verwerkt hebben, krijgt u van ons telefonisch bericht. Wij streven ernaar om binnen een week contact met u op te nemen. Er wordt dan een afspraak met u gemaakt of er wordt een advies gegeven.
  • Wanneer er vaccinaties worden voorgeschreven dan liggen deze voor het consult klaar bij de apotheek. Deze dient u zelf te halen.
  • Afhankelijk van de reis die u gaat maken en uw gezondheidstoestand kan de assistente u adviseren een afspraak te maken met dokter Oosterlee. Er wordt een vervolgafspraak gemaakt voor eventuele vaccinaties.
  • Wilt u vanaf het buitenland een overzicht van uw medicatie en een beknopte versie van uw medisch dossier inzien. Dat kan als u aangemeld bent voor mijngezondheid.net, klik op de button informatie en vervolgens op aanmelden MGN.

  Wilt u dat wij voor u uitzoeken welk advies voor uw reis geldt, vragen wij u onderstaand formulier in te vullen tijdig bij ons in te leveren (bij voorkeur 4 weken voor uw vertrek).

  intake formulier reizigersvaccinatie

  informatie bij reisadvies

 • Buiten de praktijkuren wordt de spoedeisende huisartsenzorg verleend door de Huisartsenpost in Hardenberg.

  Telefoonnummer: 0900 – 3336333

  U krijgt een praktijkassistente van de telefoonpost in Zwolle aan de lijn. Zij vraagt u naar uw klachten. Beantwoord haar vragen zo goed mogelijk. De assistente zal u óf zelf advies geven, óf een afspraak op het spreekuur in Hardenberg geven, óf vragen dat de dienstdoende huisarts u terugbelt, óf een visite afspreken, óf direct een ambulance waarschuwen. De huisartsenpost is uitsluitend bedoeld voor problemen die om medische redenen niet tot de volgende werkdag kunnen wachten. Er komt alleen een dokter bij u op bezoek als vervoer uit medisch oogpunt onmogelijk of ongewenst is. In alle andere gevallen moet u naar de Huisartsenpost komen na telefonische afspraak!

 • Via onderstaande link wordt u snel doorverwezen naar verschillende formulieren.

  Hagro inschrijfformulier

  hagro verhuismachtiging

  informatie bij reisadvies

  hagro formulier reizigersvaccinatie

Medewerkers

Dr. C.J.L. Koelink
Huisarts

Aandachtsgebied: 

Diagnostiek van huidkanker in de huisartsenpraktijk

Werkt op maandag, woensdag, donderdagochtend en vrijdag

Drs. H.C. Oosterlee
Huisarts

Aandachtsgebied:

Kaderarts urogynaecologie

Werkt op maandag, dinsdag en vrijdag.

Drs. A.E. Zandstra
Huisarts

Aandachtsgebied:

Geestelijke gezondheid.

Werkt op maandag, dinsdagochtend, woensdag en vrijdag

Drs. R.E. Koster
Huisarts

Werkt op dinsdag en donderdag.

Drs. G. Datema
Huisarts

Werkt op maandag en donderdag.

Suzanne Broeks
Huisarts in opleiding

Werkt op maandag, dinsdag en vrijdag. 

Marleen
Physician assistant

Werkt op woensdag

Els
Teamleidster

Aandachtsgebied:

 • Reizigersvaccinatie
 • Lean werken
 • Begeleiding voor stoppen met roken
Miranda
Assistente

Aandachtsgebied:

 • Spreekuurondersteuner huisarts in opleiding
Gerda
Assistente

Aandachtsgebied:

 • Diabetes spreekuur
 • Longfuncties
Anita
Assistente

Aandachtsgebied:

 • Diabetesspreekuur
Henriëtte
Assistente

Aandachtsgebied: 

 • Diabetesspreekuur
 • Lean werken
 • Reizigersvaccinatie
 • Uitstrijkjes baarmoederhalskanker
Gerrie
Assistente

Aandachtsgebied:

 • Begeleiding voor stoppen met roken
 • Uitstrijkjes baarmoederhalskanker
 • Spreekuur ondersteuner huisarts in opleiding
Charlotte
Assistente
Carmen
Praktijkondersteuner somatische zorg en teamleidster van de POH-S

Aandachtsgebieden:

 • Astma/ COPD
 • Diabetes Mellitus
 • Hypertensie/Cardiovasculair Risicomanagement
 • Begeleiding voor stoppen met roken

 

Jacqueline
Praktijkondersteuner

Aandachtsgebieden:

 • Astma/ COPD
 • Diabetes Mellitus
 • Hypertensie/Cardiovasculair Risicomanagement
 • Begeleiding voor stoppen met roken
Jenneke
Praktijkondersteuner Uro- gynaecologie
Karin
Praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg

Werkt op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Chantal
Praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg

Werkt op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

 

Jenny
Manager Huisartsengroep Averest
Elise
Secretaresse Huisartsengroep Avereest
Ina
Financiële Administratie
Rosita
Interieurverzorgster
Ria
Interieurverzorgster
Yvonne
Interieurverzorgster

Handig om te weten

Alles over, voor en tegen de EIKENPROCESSIERUPS

De eikenprocessierups is een rups die in eikenbomen voorkomt.
Op een groot aantal eikenbomen in vrijwel heel Nederland kan men
voornamelijk in de maanden mei, juni en juli behaarde rupsen
aantreffen.
Op de website http://www.rupsen.info  leest u achtergrondinformatie over de rups, hoe u klachten herkent en de mogelijke behandeling.

Latyrusblad februari 2020

6 februari 2020

Latyrusblad februari 

Latyrusblad December 2019

13 december 2019

>> Download

 

 

 

 

 

 

 

Latyrusblad maart 2019

1 maart 2019

>> download

Inloggen in uw medisch dossier?

Met MijnGezondheid.net kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week online zorgzaken regelen bij uw huisarts of apotheek.
Zo kunt u bijvoorbeeld online een afspraak maken, herhaalmedicatie bestellen of een bericht sturen. Hoe gemakkelijk is dat?

Meer informatie over MijnGezondheid.net

Thuisarts.nl

Zoekt u specifieke informatie over gezondheid en ziekten?

Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar de website Thuisarts.nl.
Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekten.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Apotheek.nl

Zoekt u specifieke informatie over medicijnen?

Voor informatie over medicijnen verwijzen wij u graag door naar de website Apotheek.nl.
Apotheek.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over medicijnen.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent