« terug naar vorige pagina

Missie en Visie

Visie gezamenlijke zorgaanbieders

Onze wereld verandert in een rap tempo. Wij, zorgaanbieders in het werkgebied Dedemsvaart en Balkbrug (voormalige gemeente Avereest), willen voor nu en de toekomst kwalitatief goede zorg leveren, die zoveel mogelijk afgestemd is op de vraag en behoefte van de cliënt/patiënt. Deze uitgangsgedachte met een centrale positie voor de cliënt is slechts te effectueren, te continueren en te garanderen, indien aan vier basisvoorwaarden wordt voldaan:

 • De zorg om de cliënt/patiënt is kleinschalig, de zorgaanbieder kent de cliënt persoonlijk;
 • De zorgaanbieders zijn professionals op hun vakgebied;
 • De zorgaanbieders stemmen permanent hun zorgtaken op elkaar af (ketenzorg);
 • De overheid en zorgverzekeraars blokkeren dit proces niet, zij behoren dit juist te faciliteren.

Missie

Door een intensieve samenwerking in de keten wil de S.G.A. zorgdragen voor een doelmatig geleverde zorg van het allerbeste niveau.

Invulling

Wij, zorgaanbieders in het werkgebied Dedemsvaart en Balkbrug (voormalige gemeente Avereest), willen samenwerken ten behoeve van de inwoners op basis van de volgende uitgangspunten:

 • De vraag van de gebruikers van onze dienstverlening centraal stellen;
 • Een respectvolle bejegening van onze cliënten/patiënten;
 • Oog voor de samenhang tussen wonen, zorg en welzijn;
 • Nastreven van doelmatigheid;
 • Aandacht voor kwaliteit en verbeteren/vernieuwen van ons aanbod;
 • Systematisch onderzoeken en meten van de tevredenheid van cliënten van de door ons geboden dienstverlening.

Wij, zorgaanbieders in het werkgebied Dedemsvaart en Balkbrug (voormalige gemeente Avereest), willen samenwerken zodat we:

 • Gebruik kunnen maken van ieders vak-eigene en specialiteit;
 • Oog houden voor de samenhang en multidisciplinariteit;
 • Als preferente partners sterker kunnen worden in ons vak/vakgebied;
 • Een duidelijk gezicht hebben in de samenleving waarin we werkzaam zijn;
 • Onze krachten kunnen bundelen en daardoor sterker staan in de regio en een krachtige gesprekspartner zijn in relatie tot financiers, overheden en andere actoren binnen de samenleving
 • Regie kunnen voeren en houden ten aanzien van de organisatie van ons aanbod.

Doelen

 • Toegankelijke en beschikbare zorg
 • Lokaal aanbod waar mogelijk, regionaal waar noodzakelijk
 • Aantoonbare en beleefde kwaliteit
 • Samenhangend aanbod wonen, zorg en welzijn (ketenzorg)
 • Aandacht voor bijzondere en/of kwetsbare doelgroepen als chronisch zieken, jeugd en ouderen
 • Aandacht voor preventie (voorkomen is beter dan genezen)
 • Verbeteren van de inbreng van patiënten/patiëntenorganisaties

Vorm en structuur van de samenwerking

Het is belangrijk de samenwerking tussen de deelnemende partners vorm te geven. We spreken over de S.G.A. als overkoepelend platform waarbij de deelnemers zich aansluiten door de visie te onderschrijven.

Vooreerst richten wij ons op het realiseren van een aantal nader te definiëren inhoudelijke doelen.