« terug naar vorige pagina

Mondkapjesplicht en uitzonderingen hierop

Sinds 1 december 2020 is het dragen van een mondkapje verplicht. Deze verplichting geldt in alle openbare en overdekte ruimten, in het onderwijs, het openbaar vervoer en bij contactberoepen. Wij krijgen veel vragen over mogelijke uitzonderingen op deze mondkapjesplicht. Patiënten vragen ons regelmatig om een verklaring waarin staat dat zij onder de uitzonderingsregels vallen. Het is echter niet aan ons, als huisarts, om aan patiënten een verklaring te geven waarin staat dat zij uitgezonderd zijn van de mondkapjesplicht. Wanneer u, vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunt dragen kunt u hiervoor zelf een verklaring invullen, bijvoorbeeld met dit kaartje. Op het formulier staan instructies hoe u het kaartje kunt gebruiken.

Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) kunt u meer informatie vinden over de mondkapjesplicht.