Waar kunnen wij u mee helpen?

Start dropdown content

Herhaal medicatie

U kunt uw herhaalmedicatie online bestellen op MijnGezondheid.net

Bestel uw herhaalmedicatie snel en gemakkelijk online via het patiënten portaal MijnGezondheid.net.

 

 

 

Naar MijnGezondheid.net

Ik wil meer informatie

Ik wil me aanmelden

U kunt herhaalmedicatie ook bestellen via de receptenlijn

Bel (0523)656384

U kunt de receptenlijn 24 uur per dag bellen.

 

 

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
sluiten

Afspraak maken

Als u ingelogd bent bij mijngezondheid.net kunt u zelf uw afspraak inplannen.

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
sluiten

Stel een vraag

U kunt uw vraag stellen op MijnGezondheid.net

E-consult
Met een e-consult kunt u minder dringende vragen voorleggen aan uw huisarts, praktijkondersteuner of assistente. Stel uw vraag direct via het patiënten portaal MijnGezondheid.net.

 

 

 

Naar MijnGezondheid.net

Ik wil meer informatie

Ik wil me aanmelden

Bespreekt u uw medische klachten liever direct met een van onze medewerkers?

0523-656384

Elke werkdag open van 08:00 tot 17:00 uur.

 

 

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
sluiten

In- of uitschrijven

Wanneer u zich in onze praktijk wilt laten inschrijven  dan kunt u dit doen aan de hand van ons inschrijfformulier

Let hierbij op het volgende:

 • Wanneer u reeds een huisarts heeft in Dedemsvaart, verzoeken wij u eerst telefonisch contact op te nemen.
 • Laat u zich uitschrijven bij uw vorige huisarts en vraag of deze uw gegevens naar ons op wil sturen.
 • Vergeet u niet uw zorgverzekeraar te informeren.
 • Graag zien wij uw ID bewijs of rijbewijs ter identificatie. Dit geldt voor alle gezinsleden!
 • Voor patiënten die woonachtig zijn in de randgebieden van Balkbrug en / of Dedemsvaart is inschrijven in onze praktijk mogelijk wanneer de afstand van de huisartsenpraktijk tot het woonadres van de patiënt binnen 15 minuten met de auto te rijden is en er geen huisarts in de woonplaats van patiënt of dichterbij het woonadres van patiënt gevestigd is.

Verhuizen

Indien u buiten uw huidige woonplaats gaat verhuizen dan is het verstandig om een huisarts te zoeken in uw nieuwe woonplaats.

Vul hierbij het  machtiginsformulier in, wij zorgen dan dat uw medische gegevens bij uw nieuwe huisarts terecht komen.

 

 

 

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Tip of klacht melden

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts.

Wanneer u ontevreden bent, stellen wij het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, kunnen wij proberen dit voor u op te lossen. Aan het einde van deze pagina vindt u een klachtenformulier , u kunt dit formulier  invullen en versturen, wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

U kunt deze klachtenfunctionaris bereiken op telefoonnummer  (088) 0229100.

Als u er met uw huisarts én met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie http://www.skge.nl.

 • Uw gegevens

  Degene die de klacht indient.
 • Gegevens van de patiënt

  Dit kan ook de vertegenwoordiger of nabestaande van de patiënt zijn.
 • Bijvoorbeeld ouder, echtgenote
 • Aard van de klacht

 • :
 • Meerdere keuzes mogelijk


  Bij het versturen van dit formulier geef ik toestemming dat deze gegevens mogen worden gebruikt ten behoeve van de verwerking van de tip of klacht
  Uw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden en niet worden verstrekt aan derden. Uw gegevens kunnen te allen tijde weer worden verwijderd.
  Voor volledige informatie over het verwerken van uw gegevens zie onze privacystatement


Welkom bij huisartsenpraktijk Balkbrug

MGN

Wij willen u wijzen op de mogelijkheid van het gebruik van het patiënten portaal Mijn Gezondheid.net. Via dit portaal kunt u online een afspraak maken of een vraag stellen (e-consult). Daarnaast kunt u via dit patiënten portaal uw lab uitslagen inzien of herhaalmedicatie aanvragen.

Let op:

Het gebruik van Mijn Gezondheid.Net kent veel voordelen. Het aanvragen van herhaalmedicatie, het stellen van vragen aan uw zorgverlener, het maken van een afspraak en het inzien van uitslagen van onderzoeken zijn voorbeelden van de voordelen die MGN u biedt. We merken in de praktijk echter ook dat uitslagen van onderzoeken in het ziekenhuis soms al via MGN voor u inzichtelijk zijn voordat u hierover contact heeft kunnen hebben met uw huisarts. Wanneer het gaat om een goede uitslag dan is dit vaak geen probleem. Het kan echter ook zo zijn dat u nog geen contact heeft gehad met uw huisarts maar toch via MGN een uitslag leest die u verontrust of die vragen bij u oproept. In die situaties is het prettiger dat u eerst uw huisarts heeft gesproken. Zij kan de uitslag aan u toelichten, uw vragen beantwoorden en eventuele verdere stappen in het behandelproces met u bespreken. Het kan dan ook raadzaam zijn om een uitslag via MGN alleen te lezen op het moment dat de huisartsenpraktijk bereikbaar is (dus op doordeweekse dagen tussen 08.00 uur en 17.00 uur). Soms is contact met de praktijk niet nodig, omdat de uitslag geen verdere vragen oproept. Wanneer er wel vragen zijn is het natuurlijk prettig dat er bij u niet onnodig lang onzekerheid is. Een aandachtspunt dus die u mee kunt nemen in uw overweging om een uitslag van een onderzoek wel of niet (alvast) in te zien via MGN.

Ook kunt u informatie opzoeken over uw gezondheidsklachten en wat u hieraan zelf alvast kunt doen op Thuisarts.nl.

 

 

Openingstijden

Moet ik naar de dokter

Voordat u belt, bepaal binnen 1 minuut of u naar de dokter moet.

Wij geven u direct advies.

 

Handig om te weten

De waarneming ‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend is geregeld door de huisartsenpost. Op de huisartsenpost werken alle huisartsen uit de regio samen.

Lees meer

Voor bloedprikken kunt u in Balkbrug op 1 locatie terecht:

Prikpost Saxenburgh Groep (Hardenberg)

Lees meer

Urineonderzoek

Urine voor onderzoek graag inleveren vóór 10 uur. Graag het urineformulier invullen zodat de dokter weet wat uw klachten zijn.

De urine moet gekoeld bewaard worden en voorzien zijn van naam en geboortedatum. De urine mag u afgeven in het bakje bij de balie. 

Onze dienstverlening

 • Er werken vier doktersassistentes in onze praktijk, daarnaast zijn er verschillende  invalkrachten werkzaam. Bij hen kunt u terecht met uw vragen of voor het maken van een afspraak.

  Zij zorgen voor een zo goed mogelijk contact tussen u en uw huisarts. Daarom hebben zij soms aanvullende informatie van u nodig. Alle informatie die u geeft blijft strikt vertrouwelijk, want ook voor de assistentes geldt het beroepsgeheim.

  De werkzaamheden die de assistentes nog meer uitvoeren zijn:

  • Diabetes controle
  • Bloeddrukcontrole
  • Het maken van uitstrijkjes voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
  • Holter-onderzoek
  • Spirometrie:longfunctieonderzoek
  • Aanstippen van wratten
  • Audiogram (gehoortest)
  • Electrocardiogram (hartfilmpje)
  • Urine onderzoek, graag ochtendurine voor 10:00 uur brengen in een daarvoor bestemd urinepotje. Urine moet koel bewaard worden en voorzien zijn van naam, geboortedatum. Als u de urine afgeeft aan de balie krijgt u een vragenformulier die u in mag vullen
  • Oren uitspuiten
  • Wondverzorging
  • Hechtingen verwijderen
  • HB en/of bloedglucosewaarde meten
  • Wondbehandeling
  • Injecties
  • Zwangerschapstest e.d.
  • Het geven van adviezen en voorlichting (o.a. Stoppen met roken)

  Ze zijn voor deze taken opgeleid. Hiervoor worden de kosten van een consult of een telefonisch consult berekend. De patiënten die op het spreekuur van de assistente komen worden met de betreffende huisarts besproken.

 • U kunt bij verschillende medewerkers een afspraak maken via onze website.
  Dit kunt u nadat u bent ingelogd voor Mijngezondheid.net of via de MedGemak app.
  Wij verzoeken u onderstaande informatie over deze afspraken door te lezen en hiermee rekening te houden bij het maken van een afspraak.

  Huisarts

  • Wij verzoeken u een afspraak te maken bij uw eigen huisarts of met een arts die spreekuur voor haar patiënten doet.
  • Een enkele afspraak is in principe bedoelt voor één klacht. Wilt u meerdere dingen bespreken en een dubbele afspraak maken of een afspraak voor een chirurgische ingreep verzoeken wij u om telefonisch contact op te nemen.
  • Als u voor een klacht een vervolg afspraak wil is het handig dit bij dezelfde arts te plannen waar u eerder voor deze klacht bent geweest.

  Assistente

  Voor de volgende verrichtingen kunt u bij de assistente een afspraak maken:

  – het controleren van uw bloeddruk
  – oren uitspuiten
  – wratten aanstippen
  – hechtingen verwijderen
  – een  injectie

  Wilt u meer weten over mijngezondheid.net klik dan hier

  Als u vragen heeft over het maken van een afspraak via mijngezondheid.net vragen wij u contact op te nemen met de praktijk.

 • Danieke en Charissa hebben de opleiding voor Spreekuur Ondersteuner Huisarts (SOH) afgerond.

  Wat houdt dit in? Een doktersassistente die voor deze functie is opgeleid, kan de huisarts ondersteunen in het dagelijkse spreekuur. De SOH kan patiënten die met spoed zorg nodig hebben de aandacht geven die op dat moment nodig is. Het gaat hierbij om situaties die niet levensbedreigend zijn, maar waarbij wel spoed geboden is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan allergische reacties of brandwonden, keelklachten, klein letsel en andere veelvoorkomende klachten. De SOH kan patiënten met deze klachten zien, zij kan deze klachten afhandelen en als het nodig is kan zij de patiënt doorverwijzen. Dit geeft de huisarts meer rust in de dagelijkse spreekuren, omdat de huisarts in deze situaties de patiënt met een gerust hart kan toevertrouwen aan de zorg van deze speciaal opgeleide doktersassistente. Hierdoor heeft de huisarts meer tijd voor de complexere zorgsituaties. Natuurlijk zal de SOH altijd de hulp en het advies van de huisarts inroepen als dat nodig is.

  Het kan dus voorkomen dat u op het spreekuur de SOH’er wordt ingepland. Daarbij is het zo dat de huisarts soms het hele consult meekijkt. Dit is bedoeld om het consult goed te kunnen beoordelen omdat Danieke en Charissa nu nog in opleiding zijn. Wanneer zij de opleiding hebben afgerond, kunnen ze zelfstandig het consult uitvoeren. 

 • Er zijn binnen de praktijk verschillende praktijkondersteuners werkzaam.  Zij nemen een deel van de huisartsentaken over.

  De praktijkondersteuner richt zich vooral op mensen met chronische gezondheidsproblemen, bijvoorbeeld:

  • Diabetes Mellitus
  • Astma-COPD
  • Hart- en vaatziekten
  • Het begeleiden van “Stoppen met roken”
  • Urine-incontinentie (man & vrouw)
  • Specifiek vrouwenklachten
  • Specifieke problemen bij ouderen
  • (Korte) ondersteuning voor mensen met psychische problemen (POH-GGZ)

   

 • Bij Praktijkondersteuner Jenneke Meier kunt u terecht voor klachten m.b.t. incontinentie en vragen over anticonceptie. Het is ook mogelijk om bij haar een afspraak te maken voor overgangsklachten, SOA’s en menstruatieklachten.

  Incontinentie
  Een groot aantal mensen kan de urine niet goed ophouden bij inspanning, zoals hoesten, niezen, lachen, springen of tillen. Anderen moeten plotseling plassen en kunnen dat niet ophouden. Mannen kunnen last hebben van “voor- of nadruppelen”. De een heeft het zo nu en dan, de ander heeft er voortdurend last van. Bij vrouwen komt het vaker voor dan bij mannen. Mannen hebben er vooral op latere leeftijd last van, bij vrouwen kan het ook op jonge leeftijd voorkomen.

  Wij kunnen ons voorstellen dat dit niet iets is, waar u makkelijk over praat. En zeker niet in de praktijk aan de balie.

  Vanzelfsprekend kunt u voor deze klachten een afspraak maken bij de huisarts, maar het is ook mogelijk om eerst een afspraak te maken bij onze praktijkondersteuner Jenneke Meier. We gaan in op het probleem, kijken of er wat moet gebeuren en bekijken samen met u de verschillende mogelijkheden. Ook als u incontinentiemateriaal gebruikt wat u niet goed bevalt of u heeft andere vragen, kunt u altijd een afspraak maken. Tijdens een persoonlijk gesprek op het incontinentiespreekuur kan Jenneke u meer vertellen over onder andere:

  • Mogelijkheden tot vermindering óf herstellen van de incontinentie.
  • Adviezen over en begeleiding bij behandeling, leefstijl, incontinentiemateriaal.
  • Welke materialen en producten zijn er en wat is voor u het meest geschikt.

  Natuurlijk overlegt zij met uw eigen huisarts en verwijst u eventueel terug voor een lichamelijk onderzoek.

  Kortom, schroom niet om voor dit lastige probleem een afspraak te maken!

  Anticonceptie
  U kunt ook een afspraak bij Jenneke maken als u een vraag heeft over anticonceptie.

  • Welke vorm van anticonceptie is geschikt voor mij.
  • De anticonceptie die ik gebruik bevalt me niet.
  • Uitleg anticonceptie aan eerste gebruikers
  • enz…

  Ook hierover overlegt zij natuurlijk met uw eigen huisarts.

  Brochure Urogynaecologisch spreekuur

  Klik hier voor een brochure met algemene informatie over het gezamenlijk spreekuur Urologie/ Gynaecologie binnen de Huisartsengroep Avereest.

 • Apotheek Balkbrug zit in hetzelfde pand als de huisartsenpraktijk. Dit zijn de contactgegevens van de apotheek:

  Molenweg 14
  7707CD Balkbrug
  S. Latumalea, apotheker
  Tel: 0523 – 658389
  Fax: 0523 – 658351
  Email: info@apotheekbalkbrug.nl

  De openingstijden op werkdagen zijn van 08u-12u en van 13u-17u. Eventueel kunt u ook kiezen uw herhaalmedicatie op te halen bij de Apotheek Avereest. Deze apotheek zit aan de Schuttevaer 41 in Dedemsvaart. Het telefoonnummer van Apotheek Balkbrug (658389) wordt ‘s avonds en in het weekend automatisch doorgeschakeld naar de dienstdoende apotheker of assistente.
  De medewerkers van de apotheek bekijken of u de juiste geneesmiddelen meekrijgt en geven daar gepaste mondelinge en schriftelijke informatie bij; verder hanteert de apotheek een hoog serviceniveau. Alle recepten, ook van specialisten, worden gecontroleerd op juistheid, dosering, invloeden van ziektebeelden en andere geneesmiddelen. In voorkomende gevallen wordt contact opgenomen met de voorschrijvend arts of de gebruiker.

  De apotheek probeert zoveel mogelijk verschillende middelen op voorraad te houden en besteld elke dag wat nodig is. Behalve geneesmiddelen zijn dit bv. ook verbandmaterialen, incontinentiemateriaal, diabeteshulpmiddelen, stomamateriaal etc.

  Wie niet in staat is zelf geneesmiddelen op te halen of op te laten halen, kan gebruik maken van de gratis bezorgservice. Uw bestelling wordt ‘s middags tussen 16.00 en 17.30 uur aan huis bezorgd. De apotheek bezorgt vanaf heden alleen elke maandag in Balkbrug. 

  Voor vragen over geneesmiddelen en hulpmiddelen kunt u tijdens de openingstijden bij de apotheek terecht. Wilt u met de apotheker of assistente praten, dan kunt u het best een afspraak maken.

  Ook kunt u bij de apotheek terecht voor vrij verkrijgbare zelfzorgmiddelen (pijnstillers, hoestdrankjes, neusdruppels enz.). De meest gangbare middelen zijn op voorraad beschikbaar, overige middelen kan de apotheek voor u bestellen of u schriftelijk en mondeling, deskundig en objectief, informeren.

  Online kunt u ook herhaalrecepten aanvragen, ga hiervoor naar MijnGezondheid.net.

 • Er wordt tegenwoordig veel gereisd. Wanneer je reist naar een land waar de hygiënische omstandigheden anders zijn dan hier in Nederland, bestaat het risico dat je een infectieziekte oploopt. Bovendien zijn er elders soms ziektes die wij hier niet (meer) hebben. Het kan raadzaam zijn je voor dergelijke ziektes te laten vaccineren.

  Voor alle clienten van de huisartsengroep Avereest (Dedemsvaart en Balkbrug) wordt de reizigersadvisering verzorgd door de Latyruspraktijk. Henriëtte (assistente) en Mw. Boerma (huisarts) verzorgen samen dit spreekuur.

  Afhankelijk van de reis die u gaat maken, de landen die u bezoekt en uw algehele gezondheidstoestand wordt een advies op maat gegeven. Soms wordt er telefonisch overleg gepleegd; het kan ook zijn dat u op het spreekuur wordt uitgenodigd. Het advies bestaat uit voorlichting over bv eten en drinken, specifieke gezondheidsrisico’s per land en vaccinaties of andere medicijnen indien nodig. Vanzelfsprekend is er ruimte voor het stellen van vragen.

  U krijgt een afspraak voor het toedienen van de vaccinaties (of dat gebeurt aansluitend aan het consult). Verder krijgt u schriftelijke informatie mee en een zogenaamd “geel boekje”. Dit laatste is het boekje waarin al uw vaccinaties worden opgeschreven ; dit houdt u zelf bij u.

  De kosten bedragen ongeveer 66 euro per persoon. Dit is zowel het advies (telefonisch of consult) als het toedienen van alle benodigde vaccinaties. Hiernaast komen er nog de kosten voor de vaccins zelf. Deze laatste kosten dient u bij de apotheek te voldoen.

  De meeste verzekeraars vergoeden de kosten grotendeels of helemaal. Het is verstandig als u dit zelf van te voren even nagaat in uw polisvoorwaarden.

  U kunt het formulier voor reizigersadvies invullen en naar de Latyrus praktijk door te sturen. Wij verzoeken u vriendelijk dit formulier zo ruim mogelijk (minimaal 4 weken) voor de geplande reis naar hen toe te sturen. Wij nemen dan contact met u op.

Vacatures

Medewerkers

M. Berg-Vegter
Huisarts

Werkt op maandag, woensdag en donderdag

D. Koopmans
Huisarts

Werkt op maandag, donderdag en vrijdag

Els
Teamleidster
Heidy
Assistente

Werkt op  woensdagochtend en vrijdag

Sam
Assistente

Werkt op dinsdag, woensdag en vrijdag

Charissa
Assistente

Werkt op maandag, dinsdag en donderdag 

Danieke
Assistente

Werkt op maandag, woensdag (om de week) en donderdag

Ingrid
Assistente

Werkt op maandagochtend, woensdag en vrijdagochtend

Lisa
Assistente

Werkt op dinsdagochtend

Bertine
Praktijkondersteuner

Werkt op dinsdag, donderdag en vrijdag

Jenneke
Praktijkondersteuner

Werkt op woensdagochtend

Evelien
Praktijkondersteuner

Werkt op donderdag (om de week) en vrijdag

Karin
Poh GGZ

Werkt op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Chantal
Poh GGZ

Werkt op dinsdag , woensdag en donderdag 

Ina
Administratief medewerkster

Werkt van maandag t/m donderdag

Janneke
Facilitair medewerkster
Jantina
Facilitair medewerkster

Inloggen in uw medisch dossier?

Met MijnGezondheid.net kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week online zorgzaken regelen bij uw huisarts of apotheek.
Zo kunt u bijvoorbeeld online een afspraak maken, herhaalmedicatie bestellen of een bericht sturen. Hoe gemakkelijk is dat?

Meer informatie over MijnGezondheid.net

Thuisarts.nl

Zoekt u specifieke informatie over gezondheid en ziekten?

Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar de website Thuisarts.nl.
Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekten.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Apotheek.nl

Zoekt u specifieke informatie over medicijnen?

Voor informatie over medicijnen verwijzen wij u graag door naar de website Apotheek.nl.
Apotheek.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over medicijnen.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent