Welkom op de website van de Stichting Gezondheidszorg Avereest (SGA).

Onze wereld verandert in hoog tempo. Wij, zorgaanbieders uit de voormalige gemeente Avereest (Dedemsvaart en Balkbrug), willen voor nu, en voor de toekomst, kwalitatief goede zorg leveren, die zoveel mogelijk afgestemd is op de vraag en behoefte van de cliënt / patiënt.

Om dit te verwezenlijken bestaat sinds 1 januari 2014 de Stichting Gezondheidszorg Avereest (SGA). In de SGA zijn verschillende lokale zorgverleners verenigd.

Op deze website vindt u alle aangesloten zorgverleners en kunt u informatie vinden over een deel van onze gezamenlijke projecten.

Actueel

 • Binnen de Stichting Gezondheidszorg Avereest is er momenteel speciale aandacht voor: ‘Hart voor Mantelzorg’. Het project is opgezet om meer inzicht te krijgen in hoe mantelzorgers binnen de regio Dedemsvaart en Balkbrug de door hen geboden dienstverlening ervaren: Is er sprake van (over)belasting? Bent u mantelzorger en ervaart u het soms als een zware last? Graag komen we met u in gesprek om te onderzoeken of we u kunnen ondersteunen.

  Om informatie over de ervaren druk in te winnen hebben we een formulier opgesteld (¨Ervaren-Druk-Informele-Zorg¨, ofwel EDIZ-formulier). Het formulier ligt voor u klaar bij de meeste zorgaanbieders in Dedemsvaart en Balkbrug. U kunt het formulier ook downloaden.

  Het ingevulde formulier kunt u inleveren bij de balie van uw huisartsenpraktijk. Er wordt dan een inschatting van uw overbelasting gemaakt en bekeken of een persoonlijk gesprek gewenst is. Persoonlijke gesprekken zullen worden gevoerd door ofwel een Praktijkondersteuner uit de Huisartsenzorg, een (Wijk) Verpleegkundige, een medewerker van Steunpunt Mantelzorg of door een medewerker van Samen Doen Team West.

  Het doel zal zijn om samen met u te zoeken naar oplossingen om de zorg weer draaglijk te maken en / of te houden!

 • Vanaf begin 2018 wordt er binnen de huisartsengroep Avereest, in Dedemsvaart en in Balkbrug, gestart met een project gericht op het begeleiden bij het starten, gebruiken en afbouwen van de geneesmiddelengroep “benzodiazepines”.

  Onder de “benzodiazepines” vallen onder andere slaaptabletten en medicijnen gericht op het verminderen van angst en spanning.

  Naast de werking die deze middelen hebben, hebben deze middelen ook een aantal bijwerkingen. Zoals bijvoorbeeld een verminderde concentratie, slaperigheid, vermoeidheid, verwardheid, hoofdpijn, duizeligheid en valneiging bij ouderen.

  De mensen die één of meer van deze middelen gebruiken, of zo nu en dan gebruiken, krijgen een brief thuisgestuurd met informatie over het project. Daarna worden deze mensen gebeld door de praktijkondersteuner GGZ . Zij worden uitgenodigd om het gebruik, de werking en bijwerkingen van deze middelen een keer te komen bespreken op het spreekuur. Uiteraard kunt u ook zelf contact opnemen met de huisartsenpraktijk om een afspraak hiervoor te maken.

Projecten

Palliatieve Thuiszorg (PaTz)
Kwetsbare ouderen
Dementie
Overgewicht bij volwassenen
Spreekuur uro- gynaecologie
Depressie
Gewoon Gezond Ommen – Hardenberg (Jongeren op Gezond Gewicht)
Schouderteam
Hart voor Mantelzorg
De Mond niet vergeten

Openingstijden

Thuisarts.nl

Zoekt u specifieke informatie over gezondheid en ziekten?

Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar de website Thuisarts.nl.
Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekten.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Apotheek.nl

Zoekt u specifieke informatie over medicijnen?

Voor informatie over medicijnen verwijzen wij u graag door naar de website Apotheek.nl.
Apotheek.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over medicijnen.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent