« terug naar vorige pagina

Niet verschenen zonder bericht

Het komt regelmatig voor dat een patiënt een afspraak maakt en vervolgens niet op het spreekuur (bij huisarts, praktijkverpleegkundige of doktersassistente) verschijnt. Patiënten die zonder opgaaf van reden niet op hun afspraak verschijnen, duperen de praktijk en andere patiënten. Er is tijd voor u gereserveerd die dan “open valt” en een andere patiënt had graag op dat tijdstip willen komen.

Indien u niet op uw afspraak kunt komen, bel ons alstublieft dan minimaal 24 uur van tevoren om de afspraak af te zeggen of te verplaatsen. Wij kunnen de vrijgekomen plek dan aan iemand anders geven. Natuurlijk kunnen wij ons voorstellen dat er iets gebeurt waardoor u een gemaakte afspraak niet kunt nakomen of niet 24 uur van tevoren kunt afzeggen. Wij gaan ervan uit dat als uw afspraak niet kan doorgaan, u zo snel mogelijk de assistente hiervan op de hoogte probeert te stellen. Ook achteraf (bijvoorbeeld als u zich verslapen heeft bij een afspraak vroeg in de ochtend) horen wij dit graag via een telefoontje naar de assistente.

Bij niet opdagen zonder afzeggen krijgt u in uw medisch dossier een aantekening NVZB (Niet verschenen Zonder Bericht). Dit is voor alle medewerkers in de praktijk zichtbaar. Gezien het feit dat het niet verschijnen van patiënten op het spreekuur niet incidenteel, maar (te) regelmatig gebeurt, hanteren wij (conform de landelijke richtlijnen van de Landelijke Huisartsenvereniging) deze regels:

  • U verschijnt 1x niet op uw afspraak? Wij bellen u of sturen u een briefje met een waarschuwing.
  • U verschijnt vaker dan 1x niet op uw afspraak? Dan sturen wij u een rekening.

Deze rekening bedraagt:

  • Consult 15 minuten € 15,-
  • Consult > 15 minuten (dubbel consult) € 30,-

Deze rekening wordt niet betaald door uw zorgverzekeraar en zult u zelf moeten betalen. De rekening dient voor het maken van een nieuwe afspraak betaald te zijn. 

Laat het ons dus op tijd weten als u niet kunt komen. Bedankt!