« terug naar vorige pagina

Verklaring voor werk/school/reis ect.

Medische verklaringen voor werkgevers, scholen etc.

Het komt regelmatig voor dat allerlei instanties om medische verklaringen van de huisarts vragen. Verklaringen over arbeids(on)geschiktheid of geschiktheid voor school, examens etc. mogen niet door uw eigen huisarts worden afgegeven omdat uw eigen huisarts niet ‘objectief’ is. De huisarts zal immers nooit verklaringen afgeven die nadelig zijn voor de patiënt.

Mocht een instantie toch medische informatie nodig hebben dan kan zo’n instantie een onafhankelijke arts aanwijzen of door een medisch adviseur informatie op laten vragen. Informatie aan derden wordt uitsluitend verstrekt nadat u daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend. Wij beperken ons daarbij tot feitelijke informatie.

Op de website van de landelijke artsenvereniging KNMG (klik hier) staat een toelichting met verdere uitleg over waarom uw eigen huisarts geen verklaring kan/mag schrijven. Op deze website (klik hier) staat ook uitgelegd wat u kan doen als werkgever of school tóch zo’n verklaring vraagt. Het zogenaamde ‘weigeringsbriefje’ kunt u in verschillende talen downloaden onderaan deze pagina (klik hier). Zo’n weigeringsbriefje kunt u thuis uitprinten en eventueel meesturen naar de vragende instantie.

Medische verklaringen voor gemeenten (bijvoorbeeld een urgentieverklaring voor woonruimte)

Wij krijgen als huisartsen ook vaak verzoeken van patiënten om verklaringen in te vullen die vanuit de gemeente worden gevraagd. Gemeenten mogen echter niet vragen om (medische) verklaringen van de huisarts. Volgens de landelijke richtlijnen mag uw huisarts namelijk ook hiervoor geen medische verklaring afgeven over zijn/haar eigen patiënten.

Lees op deze website (klik hier) de regels over medische verklaringen voor de gemeente. Wanneer de gemeente (bijv. voor het verstrekken van een voorziening of voor een woningurgentie) een medische verklaring nodig heeft, dan kan de gemeente daarvoor terecht bij een door de gemeente gecontracteerde GGD-arts of een medisch adviseur (een medisch adviseur is ook een arts). De GGD-arts of medisch adviseur kan indien nodig, en alleen met schriftelijke toestemming van de patiënt, de huisarts benaderen voor eventuele aanvullende feitelijke medische informatie.

Medische verklaringen / fitheidheidsverklaringen voor reizen, sporten etc.

Het is niet de taak van de huisarts om voor patiënten ‘fit-to-fly’ verklaringen of vergelijkbare ‘fitheids’ verklaringen op te stellen voor mensen die willen reizen of sporten. Reizigers of sporters kunnen zich richten tot aanbieders van medische keuringen, aanbieders van reizigersvaccinaties en/of laboratoria om de benodigde testen en verklaringen te krijgen. Patiënten hebben daar ook geen verwijzing van de huisarts voor nodig. U moet dit zelf regelen. De bijbehorende kosten zijn voor eigen rekening van de patiënt/consument.

Op de website van de landelijke artsenvereniging KNMG (klik hier) staat een toelichting met verdere uitleg over waarom uw eigen huisarts geen verklaring kan/mag schrijven.

Medische verklaringen voor het meenemen van spuiten, naalden en opiumwet-geneesmiddelen bij reizen naar het buitenland

Indien u op uw reis naar het buitenland spuiten en naalden mee moet nemen, vanwege een medische noodzaak, bijvoorbeeld u bent diabetes patiënt en u heeft insuline nodig, kunt u ons verzoeken hiervoor een Engelse verklaring  af te geven.

Gebruikt u medicijnen die onder de Opiumwet vallen (morfine en aanverwante middelen en medicijnen tegen ADHD), dan heeft u een officiële verklaring nodig van de overheid. Via de site van de rijksoverheid kunt u meer informatie vinden: www.rijksoverheid.nl.

Wilt u weten of u zo’n verklaring nodig heeft? Dan kan het CAK u daarbij helpen. Volg de stappen op de website van het CAK. U ziet dan of u een verklaring nodig heeft. Deze verklaring moet uiteindelijk ook door onze praktijk getekend worden.

Let op: Regel op tijd uw medicijnverklaring. Het CAK heeft ongeveer 2 weken nodig om uw aanvraag af te handelen.